Rekonstrukce účetnictví

Důvody pro rekonstrukci účetnictví mohou zahrnovat ztrátu nebo poškození části účetnictví, nedostatečnou doloženost použitých účetních metod, nevedení účetnictví, evidentní rozpory v záznamech nebo významnou neúplnost účetnictví, kterou nelze odstranit prostým doúčtováním nezaúčtovaných dokladů.

Výhody rekonstrukce

Rekonstrukce účetnictví přináší mnoho výhod, mezi které patří přesnost a spolehlivost, zajištění souladu s legislativou, úspora času a zlepšení finančního přehledu. Proces rekonstrukce začíná analýzou stávajícího stavu, následuje návrh řešení, implementace a nakonec pravidelná kontrola a dohled.

Postup rekonstrukce

Začínáme analýzou stávajícího stavu vašeho účetnictví, následuje návrh řešení a kroky k nápravě a optimalizaci účetních záznamů. Po implementaci potřebných úprav a oprav provádíme pravidelnou kontrolu, aby vaše účetnictví bylo vždy v souladu s aktuálními předpisy.

Scroll to Top