Vedení mzdové agendy

Vedení mzdové agendy zahrnuje komplexní zpracování mezd, správu dohod o provedení práce (DPP) a dohodu o pracovní činnosti (DPČ), přípravu pracovních smluv a dalších potřebných dokumentů, a zastupování klientů při kontrolách. 

Výhody outsourcingu mezd

Úspora času a nákladů, umožňující se zaměřit na hlavní činnosti vašeho podnikání. Zajišťujeme správnost a aktuálnost Vašich finančních záznamů. Flexibilita našich služeb znamená, že je přizpůsobujeme konkrétním potřebám každého klienta, což zaručuje správně vedené účetnictví v souladu s aktuálními předpisy.

Co služby obsahují

Komplexní zpracování mezd, administrativu pracovních smluv, zastupování při kontrolách a poskytování pravidelných reportů. Zajišťujeme všechny procesy od výpočtu mezd po výplaty zaměstnanců, spravujeme pracovní smlouvy, DPP a DPČ.

Scroll to Top