Obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů

Kompletní služby pro podnikatele - DURAS s.r.o. - Účetnictví a marketing

Kdo jsme?

Naše webová adresa je: https://www.ucetnictviduras.cz, provozovatelem je DURAS s.r.o, IČO: 29366224, se sídlem Srázná 4837/19, 586 01 Jihlava, společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 75731.Provozujeme webové rozhraní (informační portál), v rámci kterého je možné získat nabídky a informace o jednotlivých účetních, daňových, finančních a marketingových produktech na trhu.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Kontaktní formuláře:

V případě, že prostřednictvím stránek poskytne uživatel provozovateli své osobní údaje (jméno, příjmení, email, telefonní číslo a informace nezbytné k vyhotovení nabídky) budou tyto osobní údaje zpracovávány provozovatelem a jeho obchodními partnery v rozsahu nezbytném pro účely kontaktování uživatele s nabídkou služeb poskytovaných provozovatelem nebo s nabídkou služeb, které je poskytovatel oprávněn zprostředkovávat.

Cookies

Stránky používají tzv. cookies, což jsou malé soubory znaků uložené na počítači nebo jiném koncovém zařízení uživatele při návštěvě stránek. Cookies umožňují stránkám rozpoznat uživatelské nastavení z předchozích návštěv při návratu na ně. Dále ukládají informace o relaci nebo stanovují totožnost uživatele prostřednictvím jedinečného identifikátoru. Některé z těchto souborů jsou nezbytné pro optimální fungování stránek, jiné pomáhají stránkám analyzovat nebo umožňují zajistit lepší uživatelský zážitek (zapamatování si uživatele a uspořádání obsahu stránek dle preferovaných zájmů uživatele, což vede k ulehčení prohlížení stránek).
Stránky používá jak dočasné soubory cookies, které jsou uloženy v zařízení uživatele jen po dobu trvání relace, tak trvalé soubory cookies, které zůstávají uloženy v zařízení uživatele v závislosti na nastavené době existence konkrétního souboru cookie. Cookies jsou ve většině prohlížečů ve výchozím nastavení povoleny. Pokud nechcete cookies používat, nastavte si prosím tuto možnost ve vašem internetovém prohlížeči.

Vložený obsah z dalších webů:

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa z portálu YouTube, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako  kdyby návštěvník navštívil web těchto stran. Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje:

Osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu 24 měsíců, nebo pokud uživatel nepotvrdí, že má o poskytované služby zájem, pokud je tato lhůta kratší.

Provozovatel předá osobní údaje následujícím subjektům:

  • Účetním
  • Daňovému poradci
  • Marketingové společnosti

Jaká máte práva?

Máte právo na přístup k osobním údajům. Chcete-li vědět, jestli o vás provozovatel zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k vašim osobním údajům získat přístup. Máte právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů. V případě, že se domníváte, že o vás provozovatel zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Provozovatel opravu provede bez zbytečného odkladu s ohledem na technické možnosti.

Máte právo na výmaz. V případě, že požádáte o výmaz, provozovatel vymaže vaše osobní údaje pokud:

  • již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jinak zpracovány,
  • zpracování je protiprávní, vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
  • nebo to provozovateli ukládá zákonná povinnost.
Máte právo na omezení zpracování osobních údajů. V případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování vašich osobních údajů, můžete po provozovateli požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
Máte právo na přenositelnost údajů. V případě, že chcete, aby provozovatel vaše osobní údaje, které zpracovává na základě vašeho souhlasu anebo na základě smlouvy, předal třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, provozovatel vaší žádosti nebude moci vyhovět.
Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely ochrany oprávněných zájmů Společnosti. V případě, že Společnost neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

Závěrečná ustanovení

Provozovatel je oprávněn tyto podmínky kdykoli měnit. Provozovatel oznámí změny podmínek na stránkách. Souhlas se změnou a aktuálním zněním těchto Podmínek vyjádří uživatel tím, že bude tyto stránky nadále používat a využívat služeb provozovatele.
Scroll to Top